رسیور FOREVER

شرکت استارمکس ، استارست ،مدیا استار ، سه شرکتی هستند که رسیورهای مدل فوراور را پشتیبانی می کنند . سرویس فوراور فقط توسط رسیورهای جدید این سه شرکت قابل پشتیبانی می باشد . به همین دلیل در صورتی که از رسیورهای قدیمی این کمپانی استفاده می کنید ، امکان استفاده از سرویس فوراور را نخواهید داشت .

سرویس فوراور قابلیت بازگشایی شبکه هایی را دارد که امکان بازگشایی ان توسط سرویس جیشیرو فانکم را نخواهید داشت .

برای اینکه ازقابلیت رسیور خود از سرویس فوراور مطمئن شوید ، کافی است مدل رسیور و یا سریال 12 رقمی را برای ما ارسال کنید .

خرید اکانت فوراور خرید اکانت Forever تمدید اکانت فوراور