تفاوت شیرینگ فوراور و جیشیر چیست؟

شیرینگ جیشیر حدودا از ده سال پیش ، از طریق رسیورهایی که قابلیت شیرینگ رایگان داشته اندوارد بازار شد. این رسیورهای به طور معمول دارای سرویس یکساله رایگان بودند . روز به روز به لیست شبکه هایی که از طریق شیرینگ بازگشایی میشد اضافه شد . به طوری که شرکت های ارائه دهنده این شبکه ها به فکر ارتقا امنیت پکیج های خود افتادند .

به این ترتیب روزبه روز امنیت این پکیج ها ارتقا پیدا می کرد و دیگر امکان بازگشایی بسیاری از این شبکه ها وجود نداشت .

به این ترتیب شرکت های ارائه دهنده شیرینگ نیز به فکر ارتقا سخت افزاری دستگاه های خود افتادند . هم اینک شرکت های ارائه دهنده رسیور با ارتقا سخت افزار دستگاه های خود ، توانسته اند شبکه هایی که امنیت بالایی دارند را از طریق شیرینگ فوراور بازگشایی کنند .

رسیورهایی که دارای توانایی کدینگ h265 را دارند ، می توان از ان ها برای شیرینگ فوراور استفاده کرد .

خرید اکانت فوراور خرید اکانت Forever تمدید اکانت فوراور