کانالهای اکانت فوراور

در این پست ، لیست پکیج های که ازطریق سرویس فوراور بازگشایی میشوند را به صورت مستمر اپدیت خواهیم کرد . توجه داشته باشید این لیست فقط در رسیورهای شرکت گلوبال قابل بازگشایی است ودر رسیورهای دیگر ممکن است لیست متغیر باشد .

همچنین در نظر داشته باشید این لیست ممکن است برای شیرینگ هوایی فوراور و شیرینگ اینترنتی فوراور متفاوت باشد.

9E
M7 Deutschland
11862 H 27500

Kable eins HD
DMAX HD
TELE 5 HD
NICK/MTV+ HD
SPORT 1 HD
TLC HD

Opend on FOREVER

News:

13E
11219 H 29900
Rai 4K
Museum 4K

Opend on FOREVER

News:

7W
11862 V 29900
CNBC Europe
Baby TV
C I

7W
11277 V 27500
Discovery Science HD

Opend on FOREVER

Astra1 19E
11856 V 29700
MELODY

Opend on Server

13E
NOVA

11823 H 27500
Novasports5HD
Novasports5HD Cy
Novasports3HD Cy
Novacinema4HD Cy
Novasports3HD

11938 H 27500
nova MAD GREEKZ
Novasports 24 HD
Boomerang HD
Novacinema2HD Cy
Novacinema3HD Cy

12130 H 27500
Novacinema1HD Cy
Novasports2HD
Novasports1HD Cy
Novasports1HD
Novasports2HD Cy

12169 H 27500
Novasports4HD
Novasports4HD Cy
NOVALIFE Cy

Opend on FOREVER

7W
11862 V 29900

OSN Kids Zone

Opend on FOREVER

7W
11727 H 30000
OSN Movies Disney HD
H2 HD

11996 H 30000
OSN Series First HD
OSN YH Cinema HD

12073 H 30000
OSN Movies HD
OSN Movies Kids HD
OSN Series Com

Opend on FOREVER

Nilesat 201 @ 7° West & Eutelsat 7 West A @ 7.3° West

OSN

Discovery Science HD
Discovery HD
OSN Movies Disney HD
H2 HD
Discovery IDX HD
Nick Jr HD
OSN Kids Zone TV
Baby TV
VH-1
Syfy HD
BBC First HD
Baby TV
VH-1
Animal Planet HD
OSN Movies First HD
OSN Movies Action HD
OSN Series First HD
OSN YH Cinema HD
OSN Movies HD
Enigma
OSN Movies Kids HD
OSN Series Com

Opend on FOREVER

7W
11804 H 30000
Discovery Family HD

12073 H 30000
BBC FIRST HD
ANIMAL PLANET HD

Opend on FOREVER

Nilesat 201 @ 7° West & Eutelsat 7 West A @ 7.3° West

OSN

11277 V 27500
Discovery Science HD

11727 H 30000
Discovery HD
OSN Movies Disney HD
H2 HD
Discovery IDX HD

11804 H 30000
Nick Jr HD
Discovery Family HD

11862 V 27500
OSN Kids Zone TV
Baby TV
VH-1

11881 H 30000
Syfy HD

11996 H 30000
OSN Movies First HD
OSN Movies Action HD
OSN Series First HD
OSN YH Cinema HD

12073 H 30000
BBC First HD
OSN Movies HD
Enigma
Animal Planet HD
OSN Movies Kids HD
OSN Series Com

Opend on FOREVER

Nilesat 201 @ 7° West & Eutelsat 7 West A @ 7.3° West

OSN

11137 H 27500
Cinema 2

11277 V 27500
History Channel HD

11804 H 30000
Nat Geo Wild HD
Nat Geo HD
Star Movies
Paramount HD
Comedy Central HD

11996 H 30000
OSN YaHala HD

12073 H 30000
OSN Living HD
Star World HD
OSN Yahala Oula

Nilesat 201 @ 7° West & Eutelsat 7 West A @ 7.3° West

OSN

1137H27500
Cinema 2

11277V27500
History Channel HD
Discovery Science HD

11727H30000
Discovery HD
OSN Movies Disney HD
H2 HD
Discovery IDX HD

11804H30000
Nick Jr HD
Discovery Family HD
Nat Geo Wild HD
Nat Geo HD
Star Movies HD
Paramount HD
Comedy Central HD

11862V27500
OSN Kids Zone TV
Baby TV
VH-1

11881H30000
Syfy HD

11996H30000
OSN Movies First HD
OSN Movies Action HD
OSN Series First HD
OSN YH Cinema HD
OSN YaHala HD

12073H30000
BBC First HD
OSN Living HD
OSN Movies HD
Enigma
Animal Planet HD
OSN Movies Kids HD
Star World HD
OSN Series Com
OSN Yahala Oula

Opened on FOREVER

Nilesat 7W

11137 H 27500
Cinema 1

11277 V 27500
Disney HD
Disney XD

Opened on FOREVER

Nilesat 201 @ 7° West & Eutelsat 7 West A @ 7.3° West

OSN

11137H27500
Cinema 1
Cinema 2

11277V27500
History Channel HD
Discovery Science HD
Disney HD
Disney XD

11727H30000
Discovery HD
OSN Movies Disney HD
H2 HD
Discovery IDX HD

11804H30000
Nick Jr HD
Discovery Family HD
Nat Geo Wild HD
Nat Geo HD
Star Movies HD
Paramount HD
Comedy Central HD

11862V27500
OSN Kids Zone TV
Baby TV
VH-1

11881H30000
Syfy HD

11996H30000
OSN Movies First HD
OSN Movies Action HD
OSN Series First HD
OSN YH Cinema HD
OSN YaHala HD

12073H30000
BBC First HD
OSN Living HD
OSN Movies HD
Enigma
Animal Planet HD
OSN Movies Kids HD
Star World HD
OSN Series Com
OSN Yahala Oula

Opened on FOREVER

NOVA

Novacinema1HD Cy
Novacinema2HD Cy
Novacinema3HD Cy
Novacinema4HD Cy
Novasports1HD
Novasports1HD Cy
Novasports2HD
Novasports2HD Cy
Novasports3HD
Novasports3HD Cy
Novasports4HD
Novasports4HD Cy
Novasports5HD
Novasports5HD Cy
Novasports 24 HD
nova MAD GREEKZ
NOVALIFE Cy
Boomerang HD

Eutelsat 16A @ 16° East

Orange Slovensko

11324 V 30000
RTVS 1
RTVS 2
TV Markíza
TV Joj
TV Doma
Dajto
Nova International
Ocko
Orange Sport 2
Sl.r TV
TA 3
Orange Sport

11366 V 30000
Wau TV
Senzi
AMC Central Europe
HBO 2 Central Europe
HBO 3 Central Europe
HBO Czechia
Discovery Channel Central Europe
Golf Channel Czechia
TLC Pan Regional
Sport 1 Czechia
Sport 1 Czechia

Opened on SERVER

9E

COSMOTE Package

11938 H 27500

Village Cinema HD
Vergina TV
Atlas TV
TCM HD
COSMOTECinema2HD

Opend on FOREVER

AMOS 4W

YES Package

10806 V 27500
yes Action
yes Drama
yes docu
SPORT 5+
Channel 13 (Reshet)
Sport 3 Israel

11030 V 27500
Yes 1
Yes 2
Yes 3
Yes 4
Yes 5
Sport 4 Israel
Sport 1 Israel
HOP!
Good Life TV Network
5 Stars
Zoom Israel
Sport 2 Israel
Channel 20
Yes Israeli Cinema
History Channel Israel

Opend on SERVER

خرید اکانت فوراور خرید اکانت Forever تمدید اکانت فوراور